Een balansventilatie ook wel een warmte terug-win-systeem (WTW) genoemd is een “semi” gesloten installatie. Dat wil zeggen dat er geen ramen/ deuren geopend hoeven worden voor een optimale binnen ventilatie. Echter dient deze schoon en goed ingeregeld te zijn. Vaak denkt men dat de afgezogen lucht ook weer terug de woning wordt ingeblazen. Niets is minder waar. Enkel de warmte wordt overgedragen aan de koude verse lucht van buiten. De vieze lucht gaat naar buiten. Bij sommige units zijn in plaats van een warmte cq tegenstroom of platenwisselaar genoemd, een enthalpie wisselaar ingebouwd. Deze wisselaar brengt naast de warmte ook de luchtvochtigheid over. Deze zorgt dus voor het juiste klimaat in uw woning.

Is dit niet het geval, dan kan er een ongewenste situatie ontstaan waarbij gezondheidsproblemen kunnen optreden of schade aan uw woning kunnen toebrengen.

Voorbeelden hiervan zijn het “sick building syndroom”. Indien de filters, de ventilator of de kanalen vol stof, bacteriën en/of schimmels zitten, worden deze door het huis/ appartement geblazen. Hierdoor kan men ziek worden.

Daarnaast komt het vaak voor dat er schimmel/ zwarte plekken ontstaan in de badkamer omdat het vocht niet goed wordt afgezogen.

Mijn advies is om de ventilatiekanalen eens in de 4 a 8 jaar te laten reinigen. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de bewoners als mede huisdieren. (De kanaalreiniging kan niet door mij uitgevoerd worden)

De wtw unit heeft eens in de 2 jaar een kleine onderhoudsbeurt nodig en eens in de 4 jaar een grote onderhoudsbeurt. De af- en toevoer ventielen dienen 1 keer in het jaar gereinigd te worden. De filters in het apparaat dienen eens in de maand uitgezogen te worden en minimaal om de 6 maanden vervangen te worden.

(de filters kunnen desgewenst door mij geleverd worden tegen kostprijs. hiernaast ben ik een samenwerking aangegaan met het bedrijf www.fairair.eu welke gespecialiseerd is in alle soorten wtw filters)

Mijn advies wordt ondersteunt door vereniging eigen huis en de rijksoverheid.

Het inregelen van een WTW is enkel noodzakelijk indien er een verbouwing heeft plaatsgevonden waardoor de m3 van de vertrekken zijn gewijzigd. Of indien de ventielen door ondeskundig gebruik, veranderd zijn.

Een video-inspectie laat zien hoe vies of hoe schoon de ventilatiekanalen zijn. Daarnaast kan ook bekeken worden of er eventueel oneigenlijke obstakels in het kanaal zitten.
Aandachtspunten balansventilatie met WTW

Eigenhuis Magazine 2013

Ventileren Rijksoverheid

Filters